Cenník

Hotel pre psov  
Ubytovanie psa (1-7 dní) 10€ / deň*
Ubytovanie psa (8 a viac dní)
cena platí pre dni, ktoré prevíšia 7 dní ubytovania
8€ / deň*
Ubytovanie psa - Členovia Kynologického klubu J. Stolárika Modra 8€ / deň*
Ubytovanie psa - dlhodobé dohodou
Strava - Farmina 1€ / deň
Háravá sučka - príplatok 1€ / deň
Taxi dog 0,30€ / km**
Denná škôlka pre psov  
Denná škôlka 8€ / deň
Strava - Farmina 1€ / deň
Taxi dog 0,30€ / km**

*cena za ubytovanie je rátaná za každý začatý deň.  Nezahŕňa stravu pre psa. 

** cena za každý začatý kilometer

Cenník platný od 1.1.2020